Abonnementsvilkår

1. Abonnementsvilkår vedrørende Perfektservice

Abonnementsvilkårene (herefter “Vilkårene”) tiltrædes ved at afkrydse godkendelse af handelsbetingelser på bestillingsformularen og gælder mellem Perfektservice, CVR-nummer 27864686, (herefter “Perfektservice”) og kunden, som tiltræder vilkårene (herefter “Kunden”).
Perfektservice forbeholder sig ret til at ændre i vilkårene. Såfremt der er tale om ændringer, der har betydning for kunden, vil vilkårene blive fremsendt til den e-mail som kunden er registreret med hos Perfektservice. Perfektservice er berettiget til at sende alle meddelelser m.v. pr. e-mail.

2. Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementet giver rengøring på en bestemt adresse ud fra en kundetilrettet kontrakt, hvoraf de aftalte tider og betingelser angår.
Anvendelse af abonnementet gælder for den juridiske enhed, som har oprettet abonnementet.

3. Priser og betaling

De til enhver tid gældende priser for en periode, man tilmelder sig som kunde hos Perfektservice, fremgår af hjemmesiden perfektservice.dk eller den individuelle kontrakt mellem kunde og Perfektservice.
Abonnementet træder i kraft ved bestilling og tegnes indtil videre. Aftalen fortsætter kontinuerligt så længe kontrakten gælder.
Første faktureringsperiode gælder for første rengøringsbesøg. Herefter faktureres der ved udgangen af enhver kalendermåned.
Perfektservice garanterer, at der ikke foretages prisstigninger på abonnementet, udover stigninger svarende til stigningen i nettoprisindekset. Abonnementsprisen reguleres automatisk og uden varsel hvert år pr. 1. januar i henhold til udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i perioden 1. oktober – 30. september.

4. Betalingsbetingelser og fakturering

Betalingsbetingelser er 8 dage netto fra fakturadato.
Betales abonnementet ikke rettidigt, sendes rykker nr. 1 uden gebyr 7 dage efter fakturaens forfaldsdato. Betales abonnementet fortsat ikke, sendes 10 dage senere rykker nr. 2 med gebyr på kr. 150,00.
Såfremt betaling stadig ikke er modtaget inden 7 dage efter rykker nr. 2, stoppes aftalen om rengøring, og Perfektservice forbeholder sig ret til at kunne opsige aftalen. Aftalen åbnes igen efter modtaget betaling, medmindre Perfektservice forinden har ophævet aftalen.
Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendes pr. e-mail til den af kunden opgivne e-mail.

5. Reklamation

Opleves der problemer med assistenten der udfører rengøringen kan henvendelse ske til info@perfektservice.dk eller per telefon: 2372 2628

6. Opsigelse

Aftalen kan ikke opsiges for en allerede tegnet abonnementsperiode. Opsiges abonnementet ikke, betragtes det som forlænget med yderligere 1 måned. Opsigelse af abonnementet skal ske skriftligt med 2 måneds varsel til udløb af en abonnementsperiode, ved at kontakte Perfektservice via e-mail info@perfektservice.dk og meddele, at kunden ønsker at opsige sit abonnement. Kunden skal i den forbindelse oplyse Perfektservice sit navn, adresse, e-mail og telefonnummer.

Afslutningsvis vil Perfektservice ønske vores kunder god fornøjelse med deres rene hjem.